pitanja i odgovori

clanci

labcentar-baner2

video-baner

RAZVOJNA DISFAZIJA je razvojni jezički poremećaj. Stepen izraženosti deficita može biti na različitom nivou. Ovu decu karakteriše minimum prosečan koeficijent inteligencije, kao i očuvan socijalni i emocionalni reciprocitet.

Razlikujemo dva tipa razvojne disfazije:
Receptivna razvojna disfazija: predstavlja poremećaj u kome je razumevanje govora deteta ispod očekivanog za njegov mentalni uzrast. Ova deca se do prvog rodjendana ne odazivaju na ime, do 18 meseci ne identifikuju bar nekoliko prostih predmeta a do druge godine ne izvršavaju proste naloge roditelja. Ova deca pokazuju normalnu socijalnu recipročnost, fantazmatsku igru, a komunikacija sa okolinom se svodi na gestovnu.
Ekspresivna razvojna disfazija predstavlja poremećaj u kome je sposobnost deteta da upotrebljava ekspresivni govor znatno ispod očekivanog za uzrast pri čemu je razumevanje govora okoline u okviru uzrasnih normi. Kod ove dece prva reč kasni do druge godine a prosta rečenica se ne javlja do treće. Posle ovog perioda dalji razvoj rečnika je usporen i ograničen. Javlja se pogrešna upotreba gramatičkih oblika (predlozi, prilozi, zamenice, padeži, vremena). Dete ima teškoće u praćenju redosleda pri prepričavanju prošlih dogadjaja a pažnja je slaba i kratkotrajna, česta su i oštećenja samih glasova. Dete u komunikaciji svoj problem pokušava da kompenzuje upotrebom mimike i gestova što često dovodi do osećaja frustracije i neprimerenih reakcija.

Razvojna disfazija predstavlja složen govorno jezički problem pa pravovremeni logopedski tretman i pravilana stimulacija od strane roditelja imaju ključnu ulogu u daljem razvoju sposobnosti i kapaciteta deteta. Logoped za svako dete pravi individualni plan i program rada u zavisnosti od kapaciteta i stepena oštećenja jezičke funkcije.